Popis činností

Návrhy a projekty interiérů

Pro každý interiér je podle zadání zákazníka profesionálně zpracováván návrh – studie interiéru, po schválení pak projekt a potřebná technická a výrobní dokumentace, barevné řešení a podrobný položkový rozpočet vybavení interiérů. Součástí každého návrhu jsou buď vizualizace, nebo 3D model, který si může zákazník sám procházet.

Konzultační a poradenská činnost

Všechny návrhy a projekty jsou aktivně projednávány a schvalovány zákazníkem. S klientem zároveň hledáme kompromisy mezi jeho představou a reálnými finančními možnostmi.

U interiérů nabízíme možnost osobně si ověřit vybraný sortiment a barevnost na vzorcích. Snažíme se vždy vyřešit co nejvyšší funkčnost i estetickou hodnotu interiéru při dodržení všech ergonomických a hygienických zásad. Pokud je včas zadán interiér, spolupracujeme také s projektantem i dodavatelem stavby na optimalizaci daného interiéru (umístění dveří, zásuvek a vypínačů, vytápění, vývodů světel atd.).

Provádíme barevné a materiálové poradenství jak pro interiéry, tak pro stavby.

Provádíme typologické i funkční poradenství pro plánované stavby, přestavby a interiéry.

Vizualizace

Provádíme také vizualizace návrhů a projektů, nebo i 3D modely pro cizí architekty a projektanty na základě převedení jejich projektů do 3D.

Návrhy a projekty staveb

Stejným způbem zpracujeme návrh – studii stavby. Řešíme nejen nové stavby, ale i rekonstrukce, přestavby, přístavby či úpravy již zpracovaných projektů. Součástí návrhu stavby je i često i základní zpracování interiéru. V případě pokračování projektem stavby spolupracujeme s našimi dlouhodobě vyzkoušenými subdodavateli - externími autorizovanými inženýry a projektanty - specialisty na vypracování celého projektu stavby.

Zaměřování

Pro návrhy interiérů i pro rekonstrukce či přestavby a úpravy staveb provádíme sami kvalitní zaměření stávajícího stavu, zpracované také ve 3D.

Knihovní prvky gdl

Sami si vytváříme vlastní interiérové knihovní prvky v GDL pro ArchiCAD a nabízíme i zpracování knihovních prvků GDL pro jiné projektanty a architekty, pracující v tomto programu.

Technické vybavení

Veškeré návrhy a projekty zpracováváme od počátku činnosti na počítačích Mac v programech ArchiCAD, Artlantis a dalších podpůrných aplikacích. V projektování v ArchiCADu máme dvacetiletou zkušenost.


Historie firmy

1990

V květnu 1990 zakládají arch. Rostislav Růžička a Ing. arch. akad. arch. Ondřej Svoboda firmu Svoboda a Růžička v.o.s., podnikající v oblasti navrhování a komplexní realizaci interiérů jako teprve druhou soukromou firmu, zapsanou v obchodním rejstříku na severní Moravě.

1991 – 1993

Úzká spolupráce s Ing. arch. Zdeňkem Štefkou, CSc., počet zaměstnanců z původních 5 vzrostl až na 37. Nárůst zakázek, rozšiřování vlastních dovozů sortimentu pro interiéry a spolupráce s domácími výrobci, zavedení CAD projektování interiérů na počítačích v programu ArchiCAD, pronájem velkokapacitního skladu, založení vlastní zámečnické, pasířské a stolářské dílny pro zakázkovou a atypickou výrobu.

1993

Po rozsáhlé rekonstrukci bývalého kina Mír a připojených prostor vzniká sídlo firmy v Olomouci – kanceláře a prodejní salon a show-room (v té době největší na Moravě). V červnu 1993 slavnostní otevření prodejního salonu Mobilia.

1993 – 1996

Další kvalitativní a profesionální růst firmy, spolupráce s řadou velkých projekčních ateliérů, rozšiřuje se sortiment prvků pro vybavení interiérů. Firma vyhrává několik významných výběrových řízení a realizuje atraktivní zakázky v zahraničí. Název salonu Mobilia vchází do povědomí zákazníků a veřejnosti jako název celé firmy.

1997

V lednu 1997 založena sestarská firma Mobilia interiér s.r.o. (viz. www.mobilia.cz) a rozdělena činnost firmy Svoboda a Růžička na realizaci interiérů včetně všech realizačních pracovníků a výrob do nové firmy Mobilia interiér s.r.o. a na projekční činnosti, které zůstaly v původní firmě Svoboda a Růžička v.o.s. s malým počtem pracovníků.

1997 – 2011

Pokračuje rozvoj projektování v oblasti návrhů, studií a projektů interiérů, ale i celých staveb, odborný růst pracovníků firmy a rozšiřování oblasti projektování CAD ve 3D včetně vizualizací a 3D modelů.

Za celou dobu činnosti firma vytvořila více jak 2500 návrhů a projektů interiérů, z nichž bylo bezmála 2 000 realizováno, a na 100 návrhů staveb.

Společníci firmy:

Ing. arch. akad. arch. Ondřej Svoboda

Ing. arch. akad. arch. Ondřej Svoboda

Rostislav Růžička

Rostislav Růžička


Kontakt

Svoboda a Růžička v.o.s.®
Holická 1097/31N, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 540, +420 603 514 875
Fax: +420 585 229 685
E-mail: info@svoboda-ruzicka.cz

IČ: 00495115
DIČ: CZ00495115

Č. účtu: 5941811/0100

Společníci firmy:

Rostislav Růžička
+420 585 208 550, +420 603 822 441
ruzicka@svoboda-ruzicka.cz
Ing. arch. akad. arch. Ondřej Svoboda
+420 583 411 761, +420 603 574 940
svoboda@svoboda-ruzicka.cz

Atelier Nemile:

Nemile 130, 789 01 Zábřeh

Tel./fax: +420 583 411 761
Mobil: +420 603 574 940
E-mail: atelier@svoboda-ruzicka.cz

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 2. S&R je zapsaná ochranná známka č.: 168260 od 25. dubna 1990. Firma založena 17. května 1990.